درس قرآن 2/2
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن2/2

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   30 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:14

نام اموزشگاه                                                      نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس : قرآن                           نوبت : دوم                      تعداد صفحه:2                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

1

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

1-معنی لغات زیر ا بنویسید.

   حدید ..........................                                            شهاده..........................   

    مصیر..........................                                             سخر............................

 

2- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید

 

والله یوتی ملکه من یشا

 

الف) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که بخواهد می دهد.

 

ب) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که خواست داد.

 

والذین فی اموالهم حق معلوم

 

الف) و کسانی که در اموالشان حق معینی است.

 

ب) وکسانی که در اموالشان حق معینی قرار دادند.

 

3-ترجمه ی عبارات قرانی زیر را کامل کنید.

 

ومنکم من یرید الاخره                       

 وبعضی از شما کسانی هستند که ................................................

 

الیس الله یا علم بما فی صدور العالمین       

  ایا خداآگاه نیست به انچه در................................................

 

 

                                                                                                                                                                         

 

جمع بارم

3

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

 

 

 

دنباله سوالات در صفحه دو

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 


75/0

 

5/0

 

75/0

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-شماره هر عبارت را مقابل ترجمه فارسی مربوط بنویسید.

 

                                                                                                                                                              1 )وان الفضل بیدالله

 

2)لقد جا ت رسل ربنا بالحق

 

الف) دست خدا بالاترین دست هاست

 

ب) وقطعا بخشش به دست خداست

 

ج) وقطعا پیامبران پروردگار ما به حق امدند

 

 

5- ترجمه ی عبارت قرانی زیررا مقایسه و ترجمه صحیح ان را بنویسید.

 

 

وقولو امنا بالذی انزل الینا                         وبگویید ایمان بیاورید به انچه نازل شد به سوی ما

 

 

6-ترکیب های زیر را معنا کنید

 

لاریب فیه

 

تصریف الریاح

 

متاع الدنیا قلیل

 

7- عبارات قرانی زیر را ترجمه کنید

 

الف) اصحاب الجنه هم الفازون

 

ب) واطیعو الله واطیعو الرسول

 

ج) وتری کل امه جاثیه

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشید

 

 

جمع بارم

7

 

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

 


 
آیات علمی موجود در قرآن
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیات علمی ،قرآن

آیات علمی موجود در قرآن

 

آیات علمی درباره آفرینش جهان خلقت

 1. پیدایش جهان(فصلت/11)،
 2.  انبساط و گسترش عالم (ذاریات /47)،
 3.  اتحاد ویگانگی جهان و وجود آب  در هر موجود زنده(انبیاء/30)،
 4. حرکت هموار ومناسب زمین(ملک/15) و (نمل/88)،
 5. حرکت زمین به دور خود (فرقان/46-45)،
 6. مسطح نبودن زمین(رحمن/17)،
 7. بیضی شکل بودن تقریبی زمین(نازعات/30)،(اعراف/137) و(شمس/6)،
 8. ناقص شدن کره ی زمین در هر دو قطب(رعد/41)،
 9.  کوهها عامل استحکام پوست زمین (نبأ/7) ،
 10. قوه جاذبه (رعد/ 2) و (لقمان/10)،
 11. پیدایش دریا (مؤمنون/18)،
 12. دریای شور وشیرین(فاطر/12)،
 13. دریا گهواره ی زندگی (نور/45)،
 14. زوجیت یا وجود بارهای مثبت ومنفی در هر چیز(یس/36)،(ذاریات/49)و (رعد/3)،
 15. نظریه ی نسبیت (حج/47) (سجده/5) و(معارج/4)،
 16. اشاره به کوچکتر از ذره و در حقیقت مواد سازندهی اتم(یونس/61)و (سبأ/3)، و.. .

 

نظرات علمی قرآن در مورد باد و باران

 1. گردش باد (جاثیه/5) و(فرقان/48)،
 2. وزن داشتن ابر یا هوا(اعراف/57) و(رعد/12)،
 3. مراحل متوالی بادهای مهاجر(ذاریات/4-1)،
 4. بادها به عنوان مقدمه ی ابر و باران(نمل/63)،
 5. پیدایش ابر(روم/48)،
 6. بادها عامل تلقیح ابرها(حجر/22)،
 7.  پدیده ی تقطیر در ابرها(نبأ/14)،
 8. جزئیات تشکیل ابر و بارش باران(روم/48) و (نور/43) و.. .

 

نظرات علمی قرآن درمورد جهان جنین

 1. آفرینش جنین از عناصر خاک(مؤمنون/12)،(روم/20)و(حج/5)،
 2. تبدیل موادخاکی به نطفه ورشد تدریجی جنین(مؤمنون/14-12)،
 3. اشاره به بافتهای کامل و ناقص در جنین (حج/5)،
 4. تخمک وسلول تخم(انسان/2)،
 5.  تشکیل توده ی سلولی(قیامت/38)،
 6. وجود پرده‌های سه‌گانه آمینوس،کوریون و آلانتوئید و یا پرده شکمی، پرده رحمی و پرده آلانتوکوریون در اطراف جنین(زمر/6)،
 7. آب در ساختمان جنین(فرقان/54)،
 8. دوران شیرخوارگی (بقره/233)،
 9. نقش مرد در تعیین جنس جنین(نجم/46-45)،            #######
 10.  (قیامت /39-37) و(بقره/233)،
 11. به کار افتادن حس شنوایی قبل از بینایی(نحل/78)، و.. .


نظرات علمی قرآن در مورد بهداشت و دانش پزشکی و حشره شناسی

 1. توجه به خوردن میوه و مواد غذایی پروتئین دار(واقعه/21-20)و(طور/22)،
 2. اعجاز اثر انگشت(قیامت/4)،
 3. تسهیل درد زایمان(مریم/25)،
 4. شدت احساس درد توسط پوست(نساء/56)،
 5. درمان موضعی بسیاری از بیماریهای پوستی در سرما(ص/42)،
 6. اندوه ورابطه آن با کوری(یوسف/84)،
 7. اشاره به زخم‌های ناشی از عدم تحرک(کهف/18)،
 8.  تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/76)، (انسان/21)و (کهف/31)،  #######
 9. اشاره به بیماری پیری زودرس در کودکان(مزمل/17)،
 10. عدم شناخت روح از نظر علمی(اسراء/85)،
 11. وضو و پاکیزگی قسمت‌هایی از بدن که با میکروب‌ها در تماس است (مائده/6)،   ######
 12. پرهیز از پرخوری(اعراف/31)،
 13. پرهیز از خوردن خون، مردار و گوشت خوک(بقره/173)،
 14. پاکیزگی لباس و پوشاک(مدثر/4)،
 15. غیر بهداشتی بودن تماس جنسی در حالت قاعدگی(بقره/222)،
 16.  اشاره به بیماری فراموشی در پیری(نحل/70)،
 17.  خاصیت شفا بخشی عسل و گرد آوری شهد و ساختن عسل توسط زنبور ماده (نحل/69)،
 18. تناسب رنگ عسل با رنگ گلها (نحل/69)،
 19. تنیدن تار توسط عنکبوت ماده(عنکبوت/41)،
 20. ارتباطات در میان حشرات(نمل/18)،
 21.  ترکیب آنزیم با غذا خارج از بدن مگس(حج/73) و ...


نظرات علمی قرآن در مورد فضا

 1. تفاوت ستاره و سیاره (یونس/5)و (فرقان/61)،
 2.  گردش خورشید،ماه،زمین وسیارگان در مدارهای مشخص(یس/40-38)،(انبیاء/33) و(تکویر/16-15)،
 3.  پیش بینی مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن/33)و(انعام/125)،
 4. سقوط سنگهای آسمانی (رحمن/35)،     ######
 5. شهاب‌ها (جن/8)،
 6. فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعات بالای جو(انعام/125)
 7.  تسخیر کره ماه و احتمالاً خورشید(ابراهیم/33)،
 8.  مطالبی در مورد سیاره ی زهره (طارق/3-1)
 9. وجود ساکنین دیگر در کرات آسمانی(شوری/29) و ...         #######

 


 
حال کفار و گناهکاران در روز قیامت درقرآن
ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: حال کفار و گناهکاران در روز قیامت ،قرآن ،و حسابرسی

 

حال کفار و گناهکاران در روز قیامت

وَ لَا تَحْسَبنَ‏َّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّلِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصَارُ(42) مُهْطِعِینَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا یَرْتَدُّ إِلَیهِْمْ طَرْفُهُمْ  وَ أَفِْدَتهُُمْ هَوَاءٌ(43)ابراهیم

 

عذرخواهی گناهکاران در روز قیامت

وَ أَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلىَ أَجَلٍ قَرِیبٍ نجُِّبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ  أَ وَ لَمْ تَکُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَکُم مِّن زَوَالٍ(44) وَ سَکَنتُمْ فىِ مَسَاکِنِ الَّذِینَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَ تَبَینَ‏َ لَکُمْ کَیْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَکُمُ الْأَمْثَالَ(45) وَ قَدْ مَکَرُواْ مَکْرَهُمْ وَ عِندَ اللَّهِ مَکْرُهُمْ وَ إِن کاَنَ مَکْرُهُمْ لِتزَُولَ مِنْهُ الجِْبَالُ(46) فَلَا تحَْسَبنَ‏َّ اللَّهَ مخُْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ  إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ(47)ابراهیم

 

کیفیت قیامت و حال گناهکاران

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیرَْ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتُ  وَ بَرَزُواْ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ(48) وَ تَرَى الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئذٍ مُّقَرَّنِینَ فىِ الْأَصْفَادِ(49) سَرَابِیلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَ تَغْشىَ‏ وُجُوهَهُمُ النَّارُ(50) لِیَجْزِىَ اللَّهُ کلُ‏َّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ  إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ(51) هَاذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِیُنذَرُواْ بِهِ وَ لِیَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَ لِیَذَّکَّرَ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ(52)ابراهیم

 

حال ظالمان در روز قیامت

وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِن کلُ‏ِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لَا یُؤْذَنُ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ وَ لَا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ(84) وَ إِذَا رَءَا الَّذِینَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا یخَُفَّفُ عَنهُْمْ وَ لَا هُمْ یُنظَرُونَ(85) وَ إِذَا رَءَا الَّذِینَ أَشْرَکُواْ شُرَکَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَکَاؤُنَا الَّذِینَ کُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِکَ  فَأَلْقَوْاْ إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّکُمْ لَکَذِبُونَ(86) وَ أَلْقَوْاْ إِلىَ اللَّهِ یَوْمَئذٍ السَّلَمَ  وَ ضَلَّ عَنْهُم مَّا کاَنُواْ یَفْترَُونَ(87) الَّذِینَ کَفَرُواْ وَ صَدُّواْ عَن سَبِیلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا کَانُواْ یُفْسِدُونَ(88)نحل

 


 
وصف خلاصه روز قیامت و حسابرسی درقرآن
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن ،و حسابرسی

وصف خلاصه روز قیامت و حسابرسی

وَ یَوْمَ نُسَیرُِّ الجِْبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنهُْمْ أَحَدًا(47) وَ عُرِضُواْ عَلىَ‏ رَبِّکَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا کَمَا خَلَقْنَاکمُ‏ْ أَوَّلَ مَرَّةِ  بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نجَّْعَلَ لَکمُ مَّوْعِدًا(48) وَ وُضِعَ الْکِتَابُ فَترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَ یَقُولُونَ یَاوَیْلَتَنَا مَالِ هَاذَا الْکِتَابِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَئهَا  وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا  وَ لَا یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا(49)کهف

 

دفاع هرکسی از عملکرد خود

یَوْمَ تَأْتی‏ کُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ (111)نحل

 

مجادله کفار درباره معاد و جواب خداوند

وَ قَالُواْ أَ ءِذَا کُنَّا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَ ءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا(49) قُلْ کُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِیدًا(50) أَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَکْبرُُ فىِ صُدُورِکمُ‏ْ  فَسَیَقُولُونَ مَن یُعِیدُنَا  قُلِ الَّذِى فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  فَسَیُنْغِضُونَ إِلَیْکَ رُءُوسَهُمْ وَ یَقُولُونَ مَتىَ‏ هُوَ  قُلْ عَسىَ أَن یَکُونَ قَرِیبًا(51) یَوْمَ یَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِیبُونَ بحَِمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا(52)اسراء

 

طلب کمک گناهکاران از رهبرانشان و شیطان

وَ بَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّعَفَؤُاْ لِلَّذِینَ اسْتَکْبرَُواْ إِنَّا کُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شىَ‏ْءٍ  قَالُواْ لَوْ هَدَئنَا اللَّهُ لهََدَیْنَاکُمْ  سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَ جَزِعْنَا أَمْ صَبرَْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِیصٍ(21) وَ قَالَ الشَّیْطَانُ لَمَّا قُضىِ‏َ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الحَْقّ‏ِ وَ وَعَدتُّکمُ‏ْ فَأَخْلَفْتُکُمْ  وَ مَا کاَنَ لىِ‏َ عَلَیْکُم مِّن سُلْطَنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لىِ  فَلَا تَلُومُونىِ وَ لُومُواْ أَنفُسَکُم  مَّا أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ مَا أَنتُم بِمُصْرِخِىَّ  إِنىّ‏ِ کَفَرْتُ بِمَا أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ  إِنَّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ(22) وَ أُدْخِلَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِن تحَْتهَِا الْأَنهَْارُ خَلِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ  تحَِیَّتهُُمْ فِیهَا سَلَامٌ(23)ابراهیم


 
ظالم در قرآن
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن

کلمه ظالم در قران بیش از300بار بامشتقات آن بکار رفته است


 
قرآن در قرآن
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن در قرآن

لغت قرآن در قرآن ۴۵ بار در آیات زیر تکرار شده است.این لغت دو بار در آیه هفتاد و هشت سوره هفده تکرار شده است

سوره ۲, آیه ۱۸۵ سوره ۴, آیه ۸۲ سوره ۵, آیه ۱۰۱ سوره ۶, آیه ۱۹ سوره ۷, آیه ۲۰۴ سوره ۱۰, آیه ۳۷ سوره ۱۲, آیه ۳ سوره ۱۵, آیه ۹۱ سوره ۱۶, آیه ۹۸ سوره ۱۷, آیه ۹ سوره ۱۷, آیه ۴۱ سوره ۱۷, آیه ۴۵ سوره ۱۷, آیه ۴۶ سوره ۱۷, آیه ۶۰ سوره ۱۷, آیه ۸۲ سوره ۱۷, آیه ۸۸ سوره ۱۷, آیه ۸۹ سوره ۱۸, آیه ۵۴ سوره ۲۰, آیه ۲ سوره ۲۵, آیه ۳۰ سوره ۲۵, آیه ۳۲ سوره ۲۷, آیه ۱ سوره ۲۷, آیه ۶ سوره ۲۷, آیه ۷۶ سوره ۲۷, آیه ۹۲ سوره ۲۸, آیه ۸۵ سوره ۳۰, آیه ۵۸ سوره ۳۴, آیه ۳۱ سوره ۸۴, آیه ۲۱ سوره ۲۰, آیه ۱۱۴ سوره ۱۰, آیه ۱۵ سوره ۱۰, آیه ۶۱ سوره ۱۷, آیه ۷۸ سوره ۸۵, آیه ۲۱ سوره ۱۲, آیه ۲ سوره ۱۳, آیه ۳۱ سوره ۱۷, آیه ۱۰۶ سوره ۲۰, آیه ۱۱۳ سوره ۹, آیه ۱۱۱ سوره ۱۵, آیه ۸۷ سوره ۳۶, آیه ۲ سوره ۳۸, آیه ۱ سوره ۱۵, آیه ۱ سوره ۱۷, آیه ۷۸ سوره ۳۶, آیه ۶۹


 
عربی پایه سوم راهنمایی
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عربی پایه سوم

باسمه تعالی امتحان درس عربی پایه سوم راهنمایی         نوبت اول دیماه      نام ونام خانوادگی       شماره

      

 

1 - معنی کلمات را به فارسی بنویسید .2نمره

تَحکُمُ (              ) اِنسِحاب(                      ) مُقاتِلین (                     ) یُمکِنُ (                    )

 

راجعون (           ) اعشاب (                      ) اصنام (                      ) رَغَد (                     )

 

2 -       در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید .    1نمره

 

تَحمِلینَ (                    ) اُصلُب (                   ) ذهبوا (                ) حَمَلتُم (                     )

 

3 - فعلهای داده شده را به عربی برگردانید . 1نمره

 

نوشتید ( جمع مونث ) =                                   می رویم =

 

4 - وزن کلمات را بنویسید .75/0نمره

 

استثمار =                  تکریم =                          تَعمَلونَ=        

 

5 -         معنی جملات را به فارسی برگردانید .5/3نمره

 

الف : اَفتَحوا باب البستان لِلبوساء !

 

ب: اُصلُبهُم غداً فی جذوعِ النَخل !

 

ج : ما تَرَکتُ الاَغنام .

 

د : ایها السادة مَعنویاتُ الجنود ضعیفةٌ .  

 

6 -    در جای نقطه چین چه فعلی بگذاریم تا جمله کامل گردد ؟ 25/0نمره

 

  ................................. الُاولاد الَی الحَدیقة .

 

ذهبوا   ()  ذَهَبَ  ()   ذَهبا   ()   ذَهَبتُم ()

 

7 - در جای خالی کلمه استفهامی قرار دهید .75/0نمره

 

الف : فَ......................تَذهَبونَ ؟                پس کجا می روید ؟

 

ب : ...................... کَتَبتُم علی اللّوح ؟          چرا روی تخته سیاه نوشتید ؟

 

ج :....................... صَرَخ و ثم هَربَ ؟         چه کسی فریاد زد و فریاد کرد ؟

 

8 - فعلهای داده شده را بصورت امری بنویسید .1نمره

 

تَسمَعینَ ................... تَکتُبُ ......................... تََصبِِرانِ ...........................  تَطلُبنَ ....................

 

                           

9 - جمله زیر را به عربی بنویسید .75/0نمره

ما قرآن را می خوانیم .

10- افعال و عبارات زیر را تصحیح نمائید . 2نمره

 

الف : ایها المعلمون ! اِجلِسنَ علی الکرسی .

 

ب : ایتها الطالبة ! اُنصُرصدیقتکِ .

 

ج : ایهاالمومنانِ ! اُنُظروا اِلی عَظَمةِ العالم .

 

د: ایّتها الطبیبات ! اُطلُبا اَلعِزَّة للجمیع .

 

11- جملات داده شده را منفی کنید .75/0نمره

 

الف : سَاَلَت المعلمةُ عن النّباَ العظیم .

 

ب : اِنَّ اولیاء الله یَحزَنونَ !

 

ج : المومنونَ دفعوا زکاةَ عِلمِهِم .

 

12-بروی ستون (الف )جواب از ستون  ( ب )  بیابید . 1نمره

 

                  الف )                                      ب )

              مَن یَقراُُ  ؟                                   الطالب .

              کَیفَ تَسالَینََ ؟                                لا

             اَتَحز نانَ ؟                                     بَاَد بٍ

              متی تَرجَعٌ  ؟                                 غَدَاً

 

 

13- هرگاه بر سر فعل مضارع سَ یا سوفَ بگذاریم مستقبل خواهد بود .      25/0نمره

 

 ص  ()  غ ()

 

 

موفق باشید قلی زاده


 
قرآن و محبت امام
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن ،محبت امام

قرآن و محبت امام

مهر ورزیدن و دوست داشتن پیامبر و خاندانش یکى ازاصول اسلام است که قرآن وسنت بر آن تأکید دارند. قرآن کریم در این باره مى‏فرماید: «قل إن کان آباؤکم و ابناؤکم و إخوانکم و أزواجکم و عشیرتکم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها أحب إلیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتى الله بأمره و الله لا یهدى القوم الفاسقین»(توبه/24): بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و بستگان شما و اموالى که بدست آورده‏اید و تجارتى که از کساد آن بیم دارید و مسکن‏هاى مورد علاقه شما، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند، و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمى‏کند.

و در آیه دیگر مى‏فرماید: «الذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون» (اعراف/157): کسانى که به او ایمان آورده‏اند و او را تکریم کرده و کمک نموده‏اند و از نورى که بر وى فرود آمده پیروى کرده‏اند، رستگارانند.

خدا در این آیه براى رستگاران چهار ویژگى مى‏شمارد:

1-    ایمان به پیامبر: «آمنوا به».

2-    تعزیز و تکریم او: «عزره».

3-    یارى کردن او: «نصروه».

4-    پیروى از نورى (قرآن) که نازل شده است «و اتبعوا النور الذی أنزل معه».

با توجه به اینکه یارى کردن پیامبر در ویژگى سوم آمده است، قطعا مراد از «عزروه» در ویژگى دوم همان تکریم و تعظیم پیامبر است، و مسلما، تکریم پیامبر مخصوص دوران حیات او نیست، همچنانکه ایمان به وى که در آیه وارد شده، چنین محدودیتى ندارد.

درباره محبت به خاندان رسالت کافى است که قرآن آن را به صورت پاداش رسالت (البته به صورت پاداش نه پاداش واقعى) ذکر کرده و مى‏فرماید: «قل لا أسألکم علیه اجرا إلا المودة فى القربى» (شورى/23):   بگو من براى اداى رسالت خدا از شما پاداشى نمى‏طلبم،جز محبت ورزیدن به بستگان ونزدیکانم .

محبت و تکریم نسبت به پیامبر اکرم(ص) نه تنها در قرآن آمده، بلکه در احادیث اسلامى نیز بر آن تأکید شده است، که دو نمونه آن را یادآور مى‏شویم:

1-  رسول اکرم(ص) فرمود: «لا یؤمن أحدکم حتى أکون أحب إلیه من ولده و الناس اجمعین». (1) هرگز یک نفر از شما مؤمن واقعى نخواهد بود، مگر اینکه من براى او از فرزندانش و همه مردم محبوب‏تر باشم.

2-  در حدیث دیگر مى‏فرماید: ثلاث من کن فیه ذاق طعم الإیمان: من کان لا شی‏ء أحب إلیه من الله و رسوله، و من کان لئن یحرق بالنار أحب إلیه من أن یرتد عن دینه، و من کان یحب لله و یبغض لله» (2) : سه چیز است که هر کس داراى آن باشد، مزه ایمان را چشیده است: 1- آن کس که چیزى براى او از خدا و رسولش گرامى‏تر نباشد. 2- آن کس که سوخته شدن در آتش براى او محبوبتر از خروج از دین باشد. 3- آن کس که براى خدا، دوست یا داشمن بدارد.

محبت خاندان پیامبر(ص): نیز در احادیث اسلامى مورد تأکید واقع شده است که برخى را یادآور مى‏شویم:

1-    پیامبر گرامى(ص) فرمود: «لا یؤمن عبد حتى أکون أحب إلیه من نفسه و تکون عترتی أحب إلیه من عترته، و یکون أهلی أحب إلیه من أهله» (3) :مؤمن به شمار نمى‏رود بنده‏اى مگر اینکه مرا بیش از خود دوست بدارد، و فرزندان مرا بیش از فرزندانش، و خاندان مرا فزون از خاندان خود، دوست بدارد.

2-  در حدیث دیگر درباره عترت خود مى‏فرماید: «من أحبهم أحبه الله و من أبغضهم أبغضه الله» (4) : هر کس آنها را دوست بدارد، خدا را دوست داشته و هرکس آنها را دشمن بدارد، خدا را دشمن داشته است.(برگرفته از وبلاگ محب ولایت)


 
پیام های آسمان
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پیام آسمانی سوم

غفار یعنی چه وچرا به خداوند غفار می گویند

چرا انسانها متفاوت آفریده شده اند

نشانه های تکلیف رانامببرید

چرا درهنگام مشورت بهتر است از نوجوانان کمک بگیریم

یک فرد مسلمان ازچه زمانی باید تکالیف دینی اش راآغازکند چرا

مجتهد یعنی چه وسه مورداز شرایط مجتهد را ذکر کنید


 
 
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عربی دوم

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:15

نام اموزشگاه                                                      نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس : عربی                           نوبت :                   تعداد صفحه:2                 صفحه ی: یک

 

 

1 -معنی لغات را  بنویسید . ۲ نمره

 

 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 ) 

 

 

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/۳نمره

 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ .

 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .

 

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً      

     

 

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 

مفرد مذکر غا یب  ()

مفرد مونث غایب  ()

مفرد مذکر مخاطب ()

مفرد مونث مخاطب ()

 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره

 

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )

 

 

 

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره

 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ .

 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره

 

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )

 

ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)

 

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره

 

 

رَجَعَ

                                        اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                                   

 

 

۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره

 

الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  )

 

ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )

 

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . ۱ نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ .

 

ب ) ......   جَلَستُما .

 

ج )......   نَدِمتُم .

 

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. ۵/۰ نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ )

 

ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ )

 

 

۱۱- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 

من خارج شدم.                                (                                         )

 

 

۱۲ - صیغه ی فعل های زیر را بنویسید.  ۱ نمره

 الف ) سَمِعتُم     ( صیغه :...............)

 

 ب ) یَجلِسانِ     ( صیغه  :..............)

 

۱۳- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره

 

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا )

 

الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟

 

ب  )   .......  هُدی لِلهِ .

 

 

۱۴- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۷۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

ج )     هَل یَذکُرُ المؤمِنُ اللهَ ؟              نَعَم هُوَ ...........الله َ.

 

 ۱۵- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. 5/0 نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)