سوالات کتاب حماسه حسین
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ دی ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: حماسه حسینی ،سولات حماسه حسینی

      باسمه تعالی

سوالات مسابقه ویژه فرهنگیان محترم

منبع سوالات کتاب حماسه حسینی جلد اول متفکر شهید استاد متضی مطهری

ـــــــــــــــــــــــــ

1-)عبارت های(أمرتکم بشیءٍ الا وقد بسبقتکم بالعمل به ولا نمیتکم عن شیءٍ الا وقد سبقتکم باالهی عنه)مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

الف)اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است.

ب)مرحله ی دوم امر به معروف زبانی است.

ج)بهترین امر به معروف،عمل صالح و تقوا است.

د)موارد «ب»و «ج»

2)شرایط موفق بودن پیام چیست؟

الف)حقانیت آن پیام به کار بستن متد وروش صحیح پیام رسانی  استفاده از وسایل وامکانات طبیعی وصنعتی

ب)حقانیت پیام استفاده از وسایل وامکانات طبیعی وصنعتی

ج)به کاربستن متد وروش صحیح پیام رسانی

د)پرهیز کردن از افراط وتفریط

3)از نظر علمی ودینی اصطلاح مقام ثبوت ومقام اثبات چیست؟

الف)مقام اثبات مقام شی فی نفسه است ومقام ثبوت مقام شی برای ماست

ب)اولی مقام شی فی نفسه است ودومی مقام شی برای ماست

ج)مقام اثبات وثبوت فرقی با هم ندارد

د)مقام ثبوت مقام وقوع است ومقام اثبات مقام واقع است

 

 

 

)یک شعر یا نثر حما سی چه نوع شعری است ؟

الف)در روح انسان جولان ایجاد میکند

ب)در روح انسان چندان تاثیری نداشته باشد

ج)درروح و جان انسان هیجانی در جهت سلحشوری ومقا ومت ایجاد می کند

د)در وجود انسان یک حس دفاعی ایجاد میکند

)قرآن کریم چه کسی را تشبیه به چراغ میکند تا ظلمت ها ازمیان برود وهر کسی بتواند به کا رخودش مشغو ل باشد ؟

الف)حضرت علی(ع)

ب)اهل بیت (ع)

ج)پیامبر(ص)

د)الف وج

)اثر وخاصیت یک سخن یا تاریخچه یا شخصیت حماسی چگونه است؟

الف)حمّیت وغیرت به وجود آورد

ب)تن ها را از رخوت وسستی خارج کند

ج)خون ها را به حرکت وجوشش در اورد 

د)همه موارد

)در کدام یک از عبارت های قرانی زیر مشخصات  حماسه مقدس اورده شده است؟

الف)إن فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیا

ب)ولا یتخذ بعضا اربابا من دون الله

ج)قل یا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا إلی کلمة سواء بیننا وبینکم

د)ان ابراهیم کان امه قانتا

علی(ع)را به ترتیب در چه چیزی می توان جستجو کرد؟

الف)حماسی ، مردانگی

ب)توانمندی ، ایثار

ج)مردانگی ، حماسه

د)گذشت ، صلابت

)تاریخ ورود اسراء به شام در چه زمانی است؟

الف)دوم ماه صفر

ب)بیست و دو روز از اسارت زینب گذشته بود

ج)دهم ماه صفر

د)موارد الف و ب

 

)سه نفر ازفدا کارانی که با زن وفرزند به خدمت ابا عبدالله آمده بودند عبارت اند از:

الف)مسلم بن عوسجه ،عبد الله بن عمر،حرث بن جنادة الا نصاری

ب)ابوذر غفا ری ،عمرو بن قرظة،مختار

ج)محمد بن حنفیه،ابوذر غفاری،هاشم بن عتبه

د)هیچکدام

)در عبارت راوی «وکم اروالله خفرة قط انطق منها »منظور از خفرة به چه معناست؟ 

الف)محجبه

ب)شجاع

ج)زن با حیا

د)خطیب توانا 

)مجموع نامه هاو کلمات قصار وخطبه های مولا علی چه  قسمتی از نهج البلاغه راتشکیل مید هند؟

الف)یک ثلث،دو ثلث

ب)دو ثلث ،یک ثلث

ج)یک ثلث،یک ثلث

د)دو ثلث،دوثلث

)معنای اراده تکوینی وتشریعی به ترتیب عبارتند از:

الف)در مقا بل قضا وقدر الهی دیگر کاری نمی  شود کرد خدا اینطور راضی است و اینچنین میخواهد

ب)خدا اینچنین امرکرده در مقابل سرنوشت خداباید صبرکرد .

ج)رضای خدا حق است حق همیشه در مصلحت است

د)مشیت خدا در خود قرآن به کار برده شده مشیت یعنی ان جهت کما ل فرد

)پیامبر خطاب به حضرت علی «ع»فرمود«انت وزیری»کلمه وزیر به چه معناست؟

الف)کمک کردن 

ب)معاون

ج)جانشین

د)موارد الف وب

)در عبا رت قرآ نی«فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب»مقصود از انصب چیست؟

الف)علی را ازخلا فت بر کنار کن

ب)علی را به خلا فت منصوب کن 

ج)علی عزل شده است 

د)هیچکدام 

 

 

)تحریف یعنی چه؟

الف)متمایل کردن یک چیز از آن مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است

ب)شرح دادن کلام برای دیگری است

ج)تحریف نوعی نقل واقعه ی بزرگ است

د)هیچکدام

اولین شرط تقد س یک نهضت چیست؟

الف)آن نهضت هدف عالی داشته باشد

ب)منظور و هدف آن نهضت کلی و نوعی انسانی باشد

ج)منظور و هدف آن نهضت شخصی و فردی نباشد

د)موارد ب و ج

)پنج هزار تواب از کدام شهر پیدا شد؟

الف)کوفه

ب)مکه

ج)عراق

د)مدینه

)درس های آموزنده ی قیام حسینی چیست؟

الف)دمیدن روح تازه و جوشش خونها

ب)تحریک غیرت ها،دادن عشق و ایده آل به مردم

ج)دادن درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت در مقابل شدایدانسانها

د)همه ی موارد

)با توجه به فرموده ی شهید مطهری (رضوان الله تعالی)،حسن و عیب ما مردم ایران چیست؟

الف)حسن این است که در مقابل حقیقت تعصب کمی داریم و عیب،آن است که به حماسه ها و ارکان شخصیت خودمان زیاد پایبند نیستیم

ب)حسن آن است که اگر با حقایقی برخورد کنیم آن را درک می کنیم و عیب آن است که با یک حرف پوچ ،شخصیت خود را از دست می دهیم

ج)حسن این است که به شعارهای خودمان پایبند هستیم و عیب آن است که حقایق را زود باور نمی کنیم

د)موارد الف و ب

)عامل های تحریف در واقعه ی عاشورا چه بوده است؟

الف)اغراض به دشمنان

ب)ایجاد اختلاف و فتنه در میان مردم

ج)تمایل بشر به اسطوره سازی و افسانه سازی

د)موارد الف و ج

 

 

 


 
قسم دادن به قرآن
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ دی ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: قرآن ،قرآن درکربلا

قسم دادن به قرآن

روز عاشورا،چون امام حسین‏«ع‏»اصرار کوفیان را بر کشتن او دید،قرآن را گرفت وباز کرد و بر سر نهاد و صدا زد:میان من و شما،قرآن و جدم رسول خدا«ص‏»داور باد!اى‏گروه!چرا ریختن خونم را روا مى‏شمارید؟مگر من فرزند پیامبر شما نیستم؟...آنگاه‏کودک شیر خوار خود را که از تشنگى مى‏گریست بر سر دست گرفت و فرمود:اگر بر من‏رحم نمى‏کنید،بر این کودک رحم کنید«ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل‏».این اقتدا به‏پدرش على‏«ع‏»بود که قرآن بر سر نهاد و یاران سست عنصر خویش را نفرین کرد. (27)


 
اربعین چهل،چهلم.
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: اربعین چهل،چهلم ،چهل،چهلم ،چله

اربعین

چهل،چهلم.در فرهنگ اسلامى و در معارف عرفانى،عدد چهل(اربعین)جایگاه‏خاصى دارد. چله نشینى براى رفع حاجت‏یا رسیدن به مقامات سلوک و عرفان معروف‏است.حفظ کردن چهل حدیث،اخلاص چهل صباح،کمال عقل در چهل سالگى،دعابراى چهل مؤمن،چهل شب چهارشنبه و...بسیارى از این نمونه‏ها و موارد. (24) در فرهنگ عاشورا،اربعین به چهلمین روز شهادت حسین بن على‏«ع‏»گفته مى‏شودکه مصادف با روز بیستم ماه صفر است.از سنتهاى مردمى،گرامیداشت چهلم مردگان‏است که،به یاد عزیز فوت شده خویش،خیرات و صدقات مى‏دهند و مجلس یاد بود بپامى‏کنند.در روز بیستم صفر نیز،شیعیان،عظیمترین مراسم سوگوارى را در کشورها وشهرهاى مختلف به یاد عاشوراى حسینى بر پا مى‏کنند و همراه با دسته‏هاى سینه زنى وعزادارى به تعظیم شعائر دینى مى‏پردازند.در شهر کربلا،اربعین حسینى عظمت و شکوه‏خاصى دارد و دسته‏هاى عزادار،مراسمى پرشور بر پا مى‏کنند.

در نخستین اربعین شهادت امام حسین‏«ع‏»،جابر بن عبد الله انصارى و عطیه عوفى‏موفق به زیارت تربت و قبر سید الشهدا شدند.بنا به برخى نقلها،در همان اربعین،کاروان‏اسراى اهل بیت‏«ع‏»در باز گشت از شام و سر راه مدینه،از کربلا گذشتند و با جابر دیدارکردند.البته برخى از مورخان هم آن را نفى کرده و نپذیرفته‏اند.از جمله مرحوم محدث‏قمى در«منتهى الآمال‏»دلایلى ذکر مى‏کند که دیدار اهل بیت از کربلا در اربعین اول نبوده‏است. (25) بعضى از علما نیز در این باره تحقیق مبسوط و مستقلى انجام داده‏اند که منتشرشده است. (26) به هر حال،تکریم این روز و احیاى خاطره غمبار عاشورا،رمز تداوم شورعاشورایى در زمانهاى بعد بوده است.در تاریخ انقلاب اسلامى ایران نیز،سنت احیاى‏اربعین تاثیر مهمى در شور گسترى در شهرها داشت و در چهلم شهداى حادثه قم(درتاریخ 19 دى 1356 ش)مردم مسلمان تبریز قیام کردند و شهید دادند.در اربعین شهداى‏تبریز،شهرهاى دیگر مجلس یادبود گرفته، تظاهرات کردند و همین گونه اربعینها به هم‏وصل شد و سراسر ایران به نهضت پیوست،تا آنکه انقلاب اسلامى در 22 بهمن سال‏1357 ش به پیروزى رسید.این به برکت الهام گیرى از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود که‏ملت قهرمان ایران،از عاشورا گرفته بود.«اربعین‏»، تداوم‏«عاشورا»بود و«ذکر»،رسالت‏بازماندگان پس از«خون‏»و«شهادت‏».

به یاد کربلا دلها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است پیام خون،خطاب آتشین است بقاء دین،رهین اربعین است که تاریخ پر از خون و شهادت سراسر اربعین در اربعین است بسوز اى دل که امروز اربعین است عزاى پور ختم المرسلین است مرام شیعه در خون ریشه دارد نگهبانى ز خط خون چنین است

اربعین خونین

در عراق،بویژه در مناسبتهاى خاص،عزاداران حسینى به صورت دسته جمعى و درقالب کاروانهاى کوچک و بزرگ،پیاده به سوى‏«کربلا»مى‏روند.این حرکت مقدس،بویژه از نجف به کربلا،که اغلب با شرکت علماى دینى انجام مى‏گرفت،چندین نوبت ازطرف رژیم بعثى عراق، جلوگیرى یا به خاک و خون کشیده شد.یکى از این نوبتها در سال‏1397 ق.بود.زائران،براى بهره برداریهاى تبلیغى و سیاسى بر ضد طاغوت عراق،برنامه ریزیهاى مفصل کرده بودند. حکومت عراق هم به شدت و خشونت متوسل شد وراهپیمایان را در طول راه،از آسمان و زمین به گلوله بست.حادثه،بصورت پیاپى،درسالهاى 1390،1395،1396 ق.در ایام عاشورا و اربعین پیش آمده بود،اما انتفاضه وحرکت گسترده سال 1397 ق.بى سابقه بود و نجف،آن سال بسیج کننده این نیروى عظیم‏مردمى بود که از کنار مرقد امیر المؤمنین،به راه افتاد و پس از چهار روز پیاده روى به کربلارسید.حرکت موکبهاى پیاده و شعارهاى طول راه و سخنرانیهاى متعدد،همه نوعى‏معارضه با حکومت بعث بود.امواج گسترده مردمى با شعار«ابد و الله ما ننسى حسینا»(به‏خدا قسم،هرگز حسین را فراموش نخواهیم کرد)به راه افتاده بود.نیروهاى دولتى براى‏جلوگیرى از رسیدن زائران به کربلا،برنامه‏هاى مختلفى داشتند و درگیریهایى پیش آمد وشهدایى بر خاک افتادند.وقتى هم به کربلا رسیدند،حوادثى شدیدتر پیش آمد و کسانى‏کشته و جمع بسیارى دستگیر شدند و نهضت‏شیعى اربعین آن سال،در خاطره تاریخ‏ثبت‏شد و مبدا الهام و شور گسترى براى سالهاى بعد گردید.این حادثه در سال 1356 ش‏بود. (27)


 
قرآن سوم راهنمایی
ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: قرآن ،قرآن3راهنمایی

                            

لغات زیر را ترجمه کنید (1نمره  -

 

مقام: .................... .            ا رباب : ....................... .          نصیر: ...................... یرزق

باتوجه به معنی کلمه کدام گزینه نادرست است(5/نمره).

       طین: روز ...... ..............................              قدیر : توانا  .............                                                                                                                                                      ب)   

کیب های زیر را ترجمه کنید (3نمره).

 

ولا اناعابد: ........................................................ .قل صدق ا الله : ...............................................              

 

فاتبعونی: ............................................................. عند هم ا العزه :............................................

 

4- صحیح یا غلط بودن ترجمه ترکیب های زیررا مشخص کنید(1نمره).

الف ) و جیهافی الدنیا.                         و آبرو مند  دردنیا                       ص O               غ O

 

ب)ان الله  یبشرک                        همانا خدا وند توشاد است.                        ص O               غ O

 

5- ترجمه ی عبارت قرآنی راباتوجه به(من درجمله سولی ؟ یا منفی-)بنویسید(1نمره)

 

وما من اله الا الله .........................................................................

- ترکیب های زیر را کامل کنید (1نمره)6

     ا الف:   قد جتکم ببینه  من ربکم .  (قطعا برای......        دلیل روشنی از سوی......          آوردم.)

    

ب: ا تقتلون رجلا ان یقول  ربی  الله    (آیا ......                مردی را که می گوید پر ور دگارم ......       است.)

7- ترجمه کنید؟ (5/2نمره)

 

قل یا اهل ا الکتاب  : ...............................................................ان الله یا مر با لعدل والاحسان :..............................................

فاغفر لنا ذنوبنا  : .......................................................

 

 


 
پیام آسمان پایه سوم وهفتم
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ دی ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: پیام آسمانی سوم ،پیام آسمانی هفتم

1-معنا ومفهوم (لا یکتف الله نفسا الا وسعها ...) رابنویسید؟

 1-کامل کنید :   الف :یوم الحساب.یعنی :                                   ب :اولین چیزی که در قیامت مورد محسبه قرار می گیرد.........است.                                                     ج:کم وزیاد کردن..........و.........نماز عمدایا سهوانماز راباطل می کند.     ج :عادل باشد یعنی خودش به         دینی عمل کند واز          دوری کند .

 2-چهار مورد از مبطلات نماز را بنویسید:                                                  

3-سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید :

4 باقیات الصالحات را با ذکر دونمونه تعریف کنید  

5جرا خداوند تکالیف دینی را بر ما واجب کرده است؟

6 شبیخون فرهنگی(جنگ نرم) با ذکر دو مثال تعریف کنید؟

7- سخن امام صادق(ع) درمورد ارزش عبادت نوجوان را بنویسید؟

8-جهاد دفاعی یعنی چه؟ درچه زمانی وبر چه کسانی واجب است؟

9-برای چه کارهایی وضو گرفتن واجب است؟(3مورد)

10-چرا به خداوند آمرزنده وپرده پوش می گویند ؟

11-سه مورد از نقشه های دشمنان در حال حا ضردر زمینه جنگ نرم چیست ؟

12-امام صادق (ع)درباره ی تا ثیرقراءت قرآن در جوانی چه می فرماید؟

 


 

 

 

 

پیام های آسمان پایه هفتم 92

 

1-معنی ومفهوم آیه (...لءن شکرتم لازیدنکم ...)رابنویسید ؟(1نمره)

 

2- کامل کنید ( 5/2 نمره)

 

     1-ماجرای از خود گذشتگی امام علی (ع) درشب هجرت به..........مشهور است .

     2-مر جع تقلید باید عادل باشد یعنی به.............دینی عمل کند واز .......دوری کند.

     3-........تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت است .

     4-به مجتهدی که مردم برای احکام مراجعه میکنند ...........می گویند.

 

3-گزینه صحیح (ص)و گزینه غلط را(غ) بکذارید.(1نمره)

          1-حالت انساتها هنگام مرگ یکسان نیست......

          2- تنها پیشرفت های علمی برای یافتن راه خوشبختی  کافی است.........        

 

4- مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است چرا؟ (5/1نمره)

 

   

5-3تا از نشانه های بلوغ را نامببرید :(5/1)

 

 

6-دوتا ازکارهایی که موجب زندگی خوب در دنیا وآخرت می شود را  نامببرید ؟ (1نمره)

 

 

7- سخن امام صادق(ع) درمورد نیکی به پدر ومادررا بنویسید؟ (1نمره)

 

8-2نمونه از فدا کاریهای امام علی (ع)را بنویسید ؟(1نمره)

 

9-عزت نفس یعنی چه ؟(1نمره)

 

10- 4تا از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه (س) رابنویسید؟(2نمره)

 

11- چراخداوند همه دعا هارا مستجاب نمی کند؟(5/1نمره)

 

12-توضیح دهید از چه زمانی فراگیر باید تکالیفش را آغاز کند چرا؟(5/1نمره)

 

13- خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته؟(سخن امام علی (ع)5/1نمره )

 

14-امام صادق (ع)در مورد ارزش عبادت نو جوان چه می فرماید؟(2نمره)