آزمون عربی 7
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: عربی هفتم7

 

نام :                                                                  باسمه تعالی                      تاریخ :

نام خانوادگی:                                                      آزمون عربی                     زمان : 15دقیقه

                        

    امام حسن عسکری (علیه السلام) : « التَواضعُ نعمةٌ لا یُحسَدُ علیها .  تواضع نعمتی است که بر آن حسد نبرند »

 

1 . کدام واژه درست معنا نشده است ؟

الف) جمیل : کوه  □       ب) رَجُل : مرد  □           ج ) بِنت : دختر □           د ) طالب : دانش آموز □ 

 

 

2. کدام مورد مذکّر است ؟      الف) جبل  □    ب) لَوحَة  □    ج ) بِنت  □    د ) طالبة□

 

 

3. با کلمات نامرتّب داده شده ، جمله ی معنا دار بسازید .

الإمرأةُ / تلِکَ / المؤمنةُ / فی المسجدِ .

 

4- در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد ؟

هذه ، لوحةٌ  ........  .                             جمیلٌ □           جمیلةٌ□

 

......... رجُلانِ مسرورانِ .                               هذانِ □         هاتانِ□

 

5- تَرجِم

العالِمُ بلا عمل ،کالشَّجَرِ بلا ثَمَرِ

 

نِعمتانِ مجهولتانِ ، الصِّحَةُ و الأمانِ .

 

 6- نام هر تصویر را با توجه به کلمات داده شده روی آن بنویسید .  ( وَلَد ، بنتانِ ، نافذتانِ ، وَلَدانِ ، کُرسیّانِ )

   .........                                    .........                               ..........                                       ..........

 

 

7- با کلمات پراکنده با توجه به ترجمه ی فارسی جمله بسازید .

 

 بلا ثمر / هاتانِ / الشَّجَرتانِ      ( این درختان ، بی میوه اند  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ساعَدَکَ الله

نام :                                                                  باسمه تعالی                      تاریخ :

نام خانوادگی:                                                      آزمون عربی                     زمان : 15دقیقه

                        

    امام حسن عسکری (علیه السلام) : « التَواضعُ نعمةٌ لا یُحسَدُ علیها .  تواضع نعمتی است که بر آن حسد نبرند »

 

1 . کدام واژه درست معنا نشده است ؟

الف) جمیل : کوه  □       ب) رَجُل : مرد  □           ج ) بِنت : دختر □           د ) طالب : دانش آموز □ 

 

 

2. کدام مورد مذکّر است ؟      الف) جبل  □    ب) لَوحَة  □    ج ) بِنت  □    د ) طالبة□

 

 

3. با کلمات نامرتّب داده شده ، جمله ی معنا دار بسازید .

الإمرأةُ / تلِکَ / المؤمنةُ / فی المسجدِ .

 

4- در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد ؟

هذه ، لوحةٌ  ........  .                             جمیلٌ □           جمیلةٌ□

 

......... رجُلانِ مسرورانِ .                               هذانِ □         هاتانِ□

 

5- تَرجِم

العالِمُ بلا عمل ،کالشَّجَرِ بلا ثَمَرِ

 

نِعمتانِ مجهولتانِ ، الصِّحَةُ و الأمانِ .

 

 6- نام هر تصویر را با توجه به کلمات داده شده روی آن بنویسید .  ( وَلَد ، بنتانِ ، نافذتانِ ، وَلَدانِ ، کُرسیّانِ )

   .........                                    .........                               ..........                                       ..........

 

 

7- با کلمات پراکنده با توجه به ترجمه ی فارسی جمله بسازید .

 

 بلا ثمر / هاتانِ / الشَّجَرتانِ      ( این درختان ، بی میوه اند  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ساعَدَکَ الله


 
به نام خدا نمونه سوال
ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: عربی هفتم ،نمونه سوال7

                                                         به نام خدا

 نمونه سوال  ارزشیابی درس عربی پایه هفتم  دوره اول متوسطه از درس های 1 تا پایان درس 4

                                                                                                                     علیزاده :طرّاح         تعداد سوال 13 سوال    

1 – گزینه درست را انتخاب نمایید .

الف – بمعنی المحفَظَة :    حقیبَة                     فُندُق

     ب- عمودُ الّدین   :   الصَّبر                      الصَّلاة

    ج – زَمانُ طَویلُ   :   اَلیَوم                       السَنَة 

2 – با توجه به معنی و با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را کامل نمایید .

           (  اَلمَرأتانِ  - فَریضَةُ – بِلا )

الف- تِلکَ الشَّجَرَةَ     .......  ثَمَر.  این درخت بدون میوه است .

ب – هاتان ............. مَسرورَتانِ.   این دو خانم ، شادند .

ج – طَلَبُ العِلمِ ،.............. . طلب علم ، واجب است .

3 – متضاد کلمات زیر را از میان کلمات داده شده بیابید .    ( یَوم  - قَریب  - کَثیر – خَیر )

بعید  (              )  لَیل (            )  قَلیل  (                 )  شر (                    )     

4  – کدام ترجمه صحیح است؟

الف – هذانِ الصَّفانِ ، کبیرانِ .               1 – این کلاس ها ، بزرگند .               2 – این کلاس ، بزرگ است .

  ب – هذا ، جبلٌ مرتفعٌ.                 1 – این کوه، بلند است .                2 – این ،کوه بلندی است .

5 – جمع های مکسر را از میان کلمات داده شده بیابید .

    مفاتیح  -  صابرون  - شاکرات  - اَموات  -  مجهولتان  - کُنُوز

6 – با توجه به معنی داده شده از کلمات داده شده جمله بسازید .

الف - مُوَفَّقون/ العلماء / اولئک  - آن دانشمندان ،موفقند                  ب -  هولاء / عاقلاتٌ / طالبات ٌ    - اینان ،دانش آموزانی خردمندند .

7 – در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید .

الف – عباس و هاشم ...........  ( مسروران  - مسرورون  )

ب-  عداوة العاقل ،خیر من .......... الجاهل .    ( صداقة  - مجهول )

ج- العلم ................ من العبادة .   ( امان  - خیر  )

8 – با توجه به تصویر به سوال جواب کامل دهید .                                                                                                       

  هل هنا مدینة ؟                                                                                          

 

9 – نام هر تصویر را زیر آن بنویسید .      لاعِبَ – وَردَة – ولد -  بنتان – صف

                    

    .................                       ..................        .........................         ...................           ...........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – با توجه به تصویر جمله صحیح را انتخاب کنید .

   الف-  اولئک مجاهدات                                     ب – اولئک مجاهدون

                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – با توجه به ترجمه های داده شده ف ترجمه هر لغت را در کنار آن بنویسید .

        ( فروشنده  - انگور – باغ -  هفتاد – سخن – کلید )

   کلام  (               ) بستان (                ) بائع (                    )  سبعین  (                  ) عنب (                    ) مفتاح (                  )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – کدام اسم  اشاره برای مذکر و مونث یکسان بکار می رود ؟   

     هذا                   اولئک                 هذه                        تلک

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ترجمه کنید و موارد خواسته شده را بنویسید .

  الف – نعمتان  مجهولتان ، الصحة و الامان .  ( دو اسم  مثنی )...................

  ترجمه : ............................................................................

ب – ثمرة هذه الشجرة ، لذیذة . ( یک اسم مونث) .................

ترجمه  : ....................................................................

ج – الکتب ، بساتین العلماء  .  مکسّر جمع یک  )0 ) ...................

 ترجمه :...............................