پیام های آسمان
ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پیام آسمانی سوم

غفار یعنی چه وچرا به خداوند غفار می گویند

چرا انسانها متفاوت آفریده شده اند

نشانه های تکلیف رانامببرید

چرا درهنگام مشورت بهتر است از نوجوانان کمک بگیریم

یک فرد مسلمان ازچه زمانی باید تکالیف دینی اش راآغازکند چرا

مجتهد یعنی چه وسه مورداز شرایط مجتهد را ذکر کنید