طرح درس عربی هفتم

  

مشخصات کلی

 

نام درس :الدَّرسُ الرّابِعُ                       تعداد دانش آموز :  30 نفر                            مدت جلسه 75 دقیقه

صفحات کتاب : 16 الی 19                      موضوع: حروف استفهامی أ و هَل       نام دبیر:

                                                                                  کد پرسنلی :

 

  هدف کلی : کاربرد حروف استفهامی أ و هل و نحوه ی پاسخ گویی به آن با استفاده از نَعَم و لا  به صورت کامل و تک کلمه ای

 

 

هدف های جزئی :   انتظار است دانش آموز در پایان درس :  کلمات پرسشی را در جمله بکار ببرد  - نحوه ی قرار گرفتن حروف استفهامی را بیاموزد  - نحوه پاسخ گویی به سوال را بداند  - فرق بین هل و أ را بداند -

 

 هدف های رفتاری :  آموختن 27 کلمه و معنی آن  - کاربرد موضوعی مفاهیم درسی در زندگی –

                         آموختن لغات محاوره ای  - آموختن قواعد مربوط به حروف استفهامی هَل و أ

 

 وسایل آموزشی :             تخته –  ویدئو –  رایانه – تخته وایت برد – ماژیک

 

روش تدریس :  استفاده از پاورپوینت – استفاده از مدل های ساخته شده توسط دانش آموزان – روش تعاملی ( روش فعال )

 

گروه های آموزش گیرنده :     دانش آموزان پایه ی هفتم

 

رفتار ورودی : انتظار می رود دانش آموز   : 

اسم  مفرد مثنی و جمع را بشناسد    - علائم مثنی و جمع سالم را بداند – طرز ساخت مثنی و جمع را بداند –

جمع مکسر را تشخیص دهد – اسم های اشاره را بشناسد – برای هر کدام از گروه های اسمی ( مفرد ، مثنی ، جمع ) اسم اشاره مناسب را بکار ببرد - 

 

مرحله

 

 

فعالیت معلــــم

 

 

فعالیت دانش آموز

 

 

زمان

 

 

فعالیت مقدماتی

 

   سلام و احوال پرسی  - قرائت چند آیه از کلام الله مجید –

      حضور وغیاب

 

 مشارکت

 

 10 دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی

 

 استخراج چند سوال به صورت متبی یا شفاهی و پرسش از دانش آموز – امتیاز دهی به دانش آموزان

 

مشارکت در پرسش و پاسخ

 

 10 دقیقه

 

ایجاد انگیزه

 

 بیان روایت یا حدیث یا داستان در مورد درس جدید – توجه به ویژگی های رفتاری  دانش آموزان

 

  مشارکت

 

 5 دقیقه

 

ارائه درس

 

 توضیح در مورد موضوع بحث  - خواندن واژه نامه – ترجمه  جواهر الکلام -  بیان قواعد مربوط به   هَل و أ  - نحوه ترجمه صحیح  جملات در قسمت فن ترجمه  و بیان نمونه های خارج از کتاب با استفاده از آیات و روایات – کاربرد سخنان حکیمانه در زندگی  ( استشهادات )  

 

 مشارکت فعال 

 

30 دقیقه

 

ارزشیابی تکوینی

 

دادن چند سوال در مورد بحث مطرح شده و تعیین زمان برای پاسخ گویی و دادن کارت تشویق برای پاسخ دهندگان به سوال

 

 مشارکت فعال

 

10 دقیقه

 

 

فعالیت های تکمیلی

  

 جمع بندی نهایی  و نتیجه گیری بحث های مطرح شده

 

  -------------------

 

5 دقیقه

 

 تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

----------------------

 

5 دقیقه

         

 

/ 1 نظر / 94 بازدید
از اصفهان

استفاده کردم طرح درس کامل بود