حروف ابجد

حروف ابجد

ابجد 1-2-3-4-هوز-5-6-7- حطی 8-9-10-

کلمن 20-30-40-50-سعفص 60-70-80-90-

قرشت 100-200-300-400-ثخذ500-600-700ضظغ 800-900-1000

این حروف به حروف ابجد مشهوراست وبازیهای جالبی از آن میتوان درست کرد و یک نوع بازی با اعداد وکلمات است .مثلا پلیس 110 که در سال امام علی(ع) راه اندازی شد بر گرفته از :ع 70 +ل30 +ی10 =110   است

/ 0 نظر / 7 بازدید