تجمع فرهنگیان شاهرود

باسلام ودرود

دیروز سه شنبه مورخه93/10/30 تجمع عده ای ازهمکاران فرهنگی درمقابل اداره شهرستان شاهرود برگزارشد در این تجمع عده ای از همکارن به بیان مشکلات ازجمله :

1-کم بودن حقوق

2-حمایت نکردن اداره از آنان درمقابل توهین دانش آموزان

3-نداشتن صنف و...

4 -نداشتن بانک و...  نداشتن نماینده  نداشتن منشور اخلاقی و...اشاره نمودندخوشمزه

/ 0 نظر / 19 بازدید