عاشورا و شعر فارسى

عاشورا و شعر فارسى

نام کتابى است که مجموعه‏«ترکیب بند»هاى معروف شعراى بزرگ را درباره امام‏حسین‏«ع‏»و حادثه عاشورا در بر دارد.این کتاب که به اهتمام‏«حسن گل محمدى‏»فراهم‏شده است،14 ترکیب بند معروف را از محتشم کاشانى و دیگران دارد و 263 صفحه است.

درباره سید الشهدا و حادثه عاشورا،مجموعه‏هاى شعرى متعددى به زبان عربى،فارسى،ترکى و...تدوین شده است و شاعران در طول تاریخ،با زبان ماندگار شعر،به ترسیم این‏حماسه جدید و مظلومیتهاى اهل بیت پرداخته‏اند.شاعرانى چون محتشم کاشانى،صباحى‏بیدگلى،وصال شیرازى،قاآنى شیرازى،سروش اصفهانى،نیر تبریزى،عمان سامانى و...

از جمله اینانند که در قالب ترکیب بند یا مثنوى و قطعه به مرثیه سرایى درباره‏سید الشهدا«ع‏»پرداخته‏اند. (11) با توجه به تشویقى که امامان نسبت به سرودن شعر درباره‏حادثه کربلا و مظلومیت دودمان پیامبر و نشر فضایل اهل بیت داشته‏اند،راز اینهمه سروده،دیوان، مجموعه‏هاى شعر و مدایح و مراثى پیرامون مصائب و فضایل عترت،آشکارمى‏شود.

ورود حماسه کربلا به حیطه شعر و ادب،یکى از عوامل ماندگارى آن نهضت بوده‏است،چرا که قالب تاثیر گذار و نافذ شعر و مرثیه،میان دلها و حادثه عاشورا پیونده زده واحساسها و عواطف علاقه‏مندان را به آن ماجرا وصل کرده است.این ویژگى در شعرهاى‏غیر فارسى نیز وجود دارد و ادبیات عاشورایى،از غنى‏ترین ذخیره‏هاى فکرى واحساسى شیعه است.از سوى دیگر حماسه کربلا در زبان شعرى شاعران تاثیر نهاده وادبیات را پر بار ساخته است.رابطه‏اى متقابل میان شعر فارسى و عاشورا وجود دارد و هردو به ماندگارى و جلوه یکدیگر کمک کرده‏اند.برخى شاعران نیز ماندگارى نام خود رامدیون شعر سرودن درباره اهل بیت و عاشورا و مظلومیت ابا عبد الله‏«ع‏»اند و گاهى با یک‏شعر،شهره و جاوید شده‏اند،همچون محتشم.

/ 0 نظر / 19 بازدید