قسم دادن به قرآن

قسم دادن به قرآن

روز عاشورا،چون امام حسین‏«ع‏»اصرار کوفیان را بر کشتن او دید،قرآن را گرفت وباز کرد و بر سر نهاد و صدا زد:میان من و شما،قرآن و جدم رسول خدا«ص‏»داور باد!اى‏گروه!چرا ریختن خونم را روا مى‏شمارید؟مگر من فرزند پیامبر شما نیستم؟...آنگاه‏کودک شیر خوار خود را که از تشنگى مى‏گریست بر سر دست گرفت و فرمود:اگر بر من‏رحم نمى‏کنید،بر این کودک رحم کنید«ان لم ترحمونى فارحموا هذا الطفل‏».این اقتدا به‏پدرش على‏«ع‏»بود که قرآن بر سر نهاد و یاران سست عنصر خویش را نفرین کرد. (27)

/ 0 نظر / 22 بازدید